Privacyverklaring

Met dit privacy statement willen we u laten weten welke gegevens Ronde van Berkel van u verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Ronde van Berkel worden aangeboden, zoals onze websites, nieuwsbrieven en promoties. Gegevens die u aan Ronde van Berkel verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de toepasselijke Europese Wetgeving behandelen.

1. Voor welke doelen verzamelt Ronde van Berkel gegevens?

Inschrijven

Wanneer u zich inschrijft, dan verwerken wij uw gegevens om de aanmelding goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom uw aanmelding, uw deelname of een bevestiging van uw aanmelding. Hierbij gebruiken we uw persoonsgegevens die u opgeeft bij de inschrijving. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Ronde van Berkel die zich bezig houden met de aanmeldingen.

Vragen en klachten

Wanneer je Ronde van Berkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Ronde van Berkel dan vragen wij om uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Ronde van Berkel die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Het bezoek aan Ronde van Berkel websites

Onze website maakt op dit moment geen gebruik van cookies. 

2. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. U kunt ons ook verzoeken uw gegevens te verwijderen door een mail te sturen naar secretariaat@rondevanberkel.nl

3. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Ronde van Berkel kan uw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Ronde van Berkel diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens aan iemand verkopen of verhuren.

4. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Als u wilt weten welke gegevens Ronde van Berkel over u heeft vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kunt u deze informatie opvragen via secretariaat@rondevanberkel.nl. Hier kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

5. Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Ronde van Berkel worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.