Wedstrijdreglement Ronde van Berkel-Enschot

Artikel 1

De Ronde wordt georganiseerd door de Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot.

Artikel 2

Aan deze Ronde mogen alleen inwoners van de voormalige gemeente Berkel-Enschot en Heukelom deelnemen.

Artikel 3

Personen die op basis van het voorgaande criterium minimaal één maal hebben deelgenomen, behouden levenslang het recht te mogen starten.

Artikel 4

De Ronde wordt ieder jaar verreden op de maandag tijdens de jaarlijkse kermis.
Een uitzondering hierop is de 69ste ronde, deze wordt verreden op maandag 19 juni. 

Artikel 5

Het parcours is als volgt: Start in de Molenstraat, vervolgens Burgemeester Brendersstraat, Berkelseweg, Durendaelweg, Heikantsebaan, Hoolstraat en Molenstraat.

Artikel 6

De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, financiële of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit deelname aan de Ronde, noch door deelnemers of deelneemsters, noch door derden.

Artikel 7

Deze Ronde mag alleen verreden worden op een dames- of herenrijwiel met een minimale bandbreedte van 35mm, zonder klik- of toeclips pedalen en zonder, dan wel geblokkeerd, versnellingsapparaat. Het is verboden op enigerlei wijze een hulpmotor te gebruiken. Racestuur model  en racestuur accessoires als bv handle-bars, bar-ends en aerobars zijn niet toegestaan.

Controle van de rijwielen vindt plaats voor aanvang van de wedstrijd door een daarvoor door de Stichting aangewezen persoon, bij voorkeur een fietsenmaker.
Bij wisseling van rijwiel tijdens de wedstrijd wordt het nieuwe rijwiel na de wedstrijd aan een keuring onderworpen.

Bij het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt de deelnemer/deelneemster gediskwalificeerd en vervalt het recht op de gewonnen prijzen en premies..eo

Artikel 7.1

Bovenstaande regels gelden vanaf de categorie 13 t/m 17, de fietsen van de deelnemers in de categorieën daaronder (te weten 7&8, 9&10,11&12 jaar) hebben geen eisen en of beperkingen. Kinderen kunnen dus deelnemen op elke soort fiets. 

Artikel 8

Het dragen van een fietshelm is verplicht voor alle deelnemers.

Artikel 9

Het is deelnemers/deelneemsters ten strengste verboden elkaar te hinderen of zich te laten voorttrekken. Overtreding van deze regels heeft diskwalificatie tot gevolg en recht op gewonnen prijzen en premies vervalt. Controleposten zijn op het parcours aanwezig.

Artikel 10

10a: Motor-ordonnansen zorgen tijdens de wedstrijd voor een goed verloop. Wanneer een deelnemer/deelneemster(buiten de senioren) door de voorste motorrijder wordt gepasseerd dan krijgt deze een teken van hem dat hij of zij de wedstrijd moet beëindigen. De motorrijder geeft deze informatie door aan de jury. Niet opvolgen van deze aanwijzingen heeft diskwalificatie tot gevolg en het recht op gewonnen prijzen en premies vervalt. Controleposten zijn op het parcours aanwezig.

10b: Uitsluitend in de categorie senioren, is één maal dubbelen toegestaan. Een renner wordt geacht te stoppen op het moment dat hij voor de tweede keer gedubbeld wordt door de renner die voorop rijdt. De gedubbelde renner dient voorrang te geven aan de passerende koploper(s). Eventuele aanwijzingen van een motorrijder dienen strikt te worden opgevolgd. Op het moment dat de koplopers voor de laatste keer de finishlijn passeren, eindigt ook voor de gedubbelde renner zijn koers bij de eerstvolgende keer dat hij de finish passeert. Ook indien dit betekent dat hij minder dan 6 ronden heeft volbracht.

Artikel 11

Elke deelnemer/deelneemster is verplicht te starten in de categorie waarin hij/zij is ingedeeld na inschrijving. Op het inschrijfformulier staan de categorieën aangegeven. Men mag slechts voor een categorie inschrijven. De leeftijd op de dag van de wedstrijd is bepalend.

Artikel 12

Wanneer een deelnemer/deelneemster vanwege leeftijd verplicht is in een andere categorie te starten dan het voorgaande jaar, moet hij/zij in die categorie uitkomen, ook wanneer hij/zij het voorgaande jaar winnaar was van de wisselbeker.

Artikel 13

Houders van een wedstrijdlicentie van de KNWU zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 14

Aan deelnemers/deelneemsters wordt voor de start een rugnummer uitgereikt. Dit rugnummer moet op de rug van de deelnemer/deelneemster zodanig bevestigd worden dat het nummer goed leesbaar is voor de jury bij het passeren van de finishlijn. Dit is nodig voor het bepalen van gewonnen prijzen en premies.

Artikel 15

De laatste nog in de wedstrijd zijnde deelnemer/deelneemster in elke categorie moet uiterlijk 10 minuten na de winnaar de finishlijn passeren, anders wordt hij/zij geacht te zijn uitgevallen

Artikel 16

De rugnummers moeten bij de prijsuitreiking worden ingeleverd.

Artikel 17

Gewonnen wisselbekers moeten op verzoek van de Stichting ruim voor de volgende Ronde worden ingeleverd. De wisselbeker wordt eigendom wanneer een deelnemer/deelneemster deze beker drie achtereenvolgende jaren in dezelfde categorie wint.

Artikel 18

Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door de Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot.

Laatste wijziging: 20 april 2023

Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot